Hotline: 0913.266.269

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  THỦY SẢN  QUẢNG NINH
 QUANGNINH SEAPRODUCTS IMPORT-EXPORT  COMPANY
 Add: 35 BenTau Street, BachDang Ward, HaLong city, QuangNinh Province

 Phone: (84.203) 3825196 - 3825190
 Fax: (84.203) 3826683 

Sản phẩm

Các mặt hàng thủy sản sản xuất chính hiện nay

Support

Phó Giám đốc Kinh doanh

Mr Nguyễn Thượng Uyển

0913.266.269

Phòng Kế toán Tài vụ

Ms Ngô Thị Hoa

0934.361.150

Phòng Kinh doanh

Mr Nguyễn Công Lượng

0904.664.088

Quality certification

  • Quality0
  • Quality1
  • Quality2
  • Quality3
  • Partner0
  • Partner1
  • Partner2
  • Partner3

Thông báo