Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

 • Mr Nguyễn Thượng Uyển

  0913.266.269

 • Ms Ngô Thị Hoa

  0934.361.150

 • Mr Nguyễn Công Lượng

  0904.664.088

ĐIỀU HÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÁY QUẢN LÝ

 • Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021:

Chủ tịch: ĐỖ QUANG SÁNG
Điện thoại: 0913 262115
E-mail: dosangts@gmail.com 

Phó Chủ tịch: LÊ XUÂN CẦU
Điện thoại: 0912 458713   
E-mail:lecau713@gmail.com  

NGUYỄN THƯỢNG UYỂN  
Điện thoại:  0913 266269 
E-mail: uyent72@gmail.com  

VŨ QUANG HUY
Điện thoại: 0913 566586 
E-mail: vuhuyf41@gmail.com

ĐỖ HỒNG ĐĂNG
Điện thoại: 094 4398880
E-mail: hongdang.xnk@gmail.com
 
 • Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021:

Trưởng Ban: NGUYỄN CÔNG LƯỢNG 
Điện thoại: 0904 664088

E-mail: congluong81@gmail.com  

NGUYỄN VĂN HUY
Điện thoại: 0913 355121        
E-mail: huyf41@gmail.com 

NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Điện thoại: 0912 392284
E-mail: haihalong571@yahoo.com.vn

 
 • Ban giám đốc công ty:

Chủ tịch: ĐỖ QUANG SÁNG
Điện thoại: 0913 262115
E-mail: dosangts@gmail.com 

Phó Chủ tịch: LÊ XUÂN CẦU
Điện thoại: 0912 458713   
E-mail:cauhalong@yahoo.com.vn   

NGUYỄN THƯỢNG UYỂN  
Điện thoại:  0913 266269 
E-mail: uyent72@gmail.com  

VŨ QUANG HUY
Điện thoại: 0913 566586 
E-mail: vuhuyf41@gmail.com

 •  Kế toán trưởng:

NGÔ THỊ HOA
Điện thoại: 0934 361150
E-mail: ngoclinh678@gmail.com  


 

 • Partner0

Thông báo