Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

  • Mr Nguyễn Thượng Uyển

    0913.266.269

  • Mr Nguyễn Công Lượng

    0904.664.088

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

26/12/2022

Thông báo của Hội đồng quản trị về kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/06/2018

Xin mời quý vị click để tải file về máy xem - vui lòng click vào liên kết bên dưới    Download (Tai file ve may) xem

  • Partner0

Thông báo