Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

  • Mr Nguyễn Thượng Uyển

    0913.266.269

  • Mr Nguyễn Công Lượng

    0904.664.088

Thông báo: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 /uploads/files/tb-ve-ket-qua-dhd-co-dong-2019%283%29.pdf

Kết quả Đại hội xem tại đây   /uploads/files/tb-ve-ket-qua-dhd-co-dong-2019%282%29.pdf

  • Partner0

Thông báo