Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

  • Mr Nguyễn Thượng Uyển

    0913.266.269

  • Mr Nguyễn Công Lượng

    0904.664.088

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xin mời quý vị xem tại link này

/uploads/files/tb-hop-dhcdtn-nam-2019%284%29.pdf

  • Partner0

Thông báo