Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

  • Mr Nguyễn Thượng Uyển

    0913.266.269

  • Mr Nguyễn Công Lượng

    0904.664.088

CỔ ĐÔNG CẦN BIẾT

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

26/12/2022

Thông báo của Hội đồng quản trị về kết quả Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/11/2019

Hội đồng quản trị thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 /uploads/files/tb-ve-ket-qua-dhd-co-dong-2019%283%29.pdf

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

13/11/2019

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  

Thông báo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/06/2018

Xin mời quý vị click để tải file về máy xem - vui lòng click vào liên kết bên dưới    Download (Tai file ve may) xem

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/06/2018

Xin mời quý vị click để tải file về máy xem - vui lòng click vào liên kết bên dưới    Download (Tai file ve may) xem

Giấy nhận cổ tức bằng tiền chuyển khoản

Giấy nhận cổ tức bằng tiền chuyển khoản

27/06/2017

Mẫu giấy nhận  cổ tức

Thông báo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021

Thông báo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021

27/06/2017

Hội đồng quản trị thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021

  • Partner0

Thông báo