Hotline: 0913.266.269

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

  • Mr Nguyễn Thượng Uyển

    0913.266.269

  • Mr Nguyễn Công Lượng

    0904.664.088

Thông tin nội bộ

Thông báo: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/11/2019

Hội đồng quản trị thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 /uploads/files/tb-ve-ket-qua-dhd-co-dong-2019%283%29.pdf

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

13/11/2019

Thông báo : V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  

Thông báo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021

Thông báo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021

27/06/2017

Hội đồng quản trị thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021

  • Partner0

Thông báo